Vi har 25 års erfarenhet av att arbeta inom teaterområdet,
dels med produktioner ”från ax till limpa”, där idéer kommer
till liv på scenen, dels med utbildning nära kopplade till teater
såsom presentationsteknik enskilt och i grupp, drama,
textinterpretation …
Läs mer under respektive rubrik.
Kreativitet, kompetens och kvalietet får Du av oss om vi får Ditt förtroende!
Tillbaka » Information om vår publikation »

© 2009–2011 THEORIKA, Theresia HolmstedtJensen, 070-731 37 65, theresia.h.jensen@home.se »
www.theorika.se, webbdesign: w w w. p r e z e n d. se »

Här finns våra kontaktuppgifter.Här informerar vi om vår verksamhet inom området UTBILDNING.Här informerar vi om vår verksamhet inom området KOMMUNIKATION.Här informerar vi om vår verksamhet inom området KULTUR. Tillbaka till startsidan. Tillbaka till startsidan. Här visas en bild på publikationen Företagandets konst. Här visas en bild på publikationen Företagandets konst. Här visas en bild på publikationen Företagandets konst.