Från ax till limpa »
Egna
föreställningar »
Uppdrags-
föreställningar »
Historik »
TILL HÖGER
Fantomens födelsedag i Parken
Zoo i Eskilstuna sommaren 2008
Foton: Christer Nyström.
ÖVRIGA UPPDRAG
Förutom helhetsansvar för föreställningar anlitas vi för delar inom teaterpro-duktion, t.ex. regi, manus, skådespeleri eller produktion och marknadsföring.
Här visas fotografierna Fantomens födelsedag i Parken Zoo i Eskilstuna 2008.
Fortsättning »

© 2009–2011 THEORIKA, Theresia HolmstedtJensen, 070-731 37 65, theresia.h.jensen@home.se »
www.theorika.se, webbdesign: w w w. p r e z e n d. se »

Här finns våra kontaktuppgifter.Här informerar vi om vår verksamhet inom området UTBILDNING.Här informerar vi om vår verksamhet inom området KOMMUNIKATION. Tillbaka till startsidan. Tillbaka till startsidan.