Från ax till limpa »
Egna
föreställningar »
Övriga uppdrag »
Historik »
UPPDRAGSFÖRESTÄLLNINGAR
I uppdragsföreställningar är någon annan idégivare samt beställare
och köper tjänsten av oss. Vi arbetar fram manus, anställer skådespelare, handhar repetitioner och ser naturligtvis till att föreställningen är klar till premiär. Arbetet sker med kontinuerliga uppföljningsmöten med uppdrags-givaren. THEORIKA sköter inte marknadsföring och ansvarar inte för biljett-försäljning i dessa fall, om inte dessa tjänster inkluderas från början.
Fortsättning »

© 2009–2011 THEORIKA, Theresia HolmstedtJensen, 070-731 37 65, theresia.h.jensen@home.se »
www.theorika.se, webbdesign: w w w. p r e z e n d. se »

Här finns våra kontaktuppgifter.Här informerar vi om vår verksamhet inom området UTBILDNING.Här informerar vi om vår verksamhet inom området KOMMUNIKATION. Tillbaka till startsidan. Tillbaka till startsidan.