Grundkurs i
skådespeleri »
Lär dig mingla »
PRESENTATIONSTEKNIK – lär dig tala till en person eller till en grupp så att folk lyssnar och förstår
För att bli en bra och intressant talare som folk gärna lyssnar till måste man öva. Därför varvar vi teori och praktik. Vi utgår från ett verkligt budskap som övningsobjekt; det kan vara en del ur ett föredrag, en affärsidé som ska säljas in, eller ett viktigt samtal man vill träna på. På det viset arbetar man utifrån elevens egna behov och förutsättningar på ett sätt som känns angeläget. Eftersom vårt sätt att tala och använda rösten på är individuellt, får varje deltagare individuell coaching förutom gruppövningar. På så kort tid
som tre lektionstillfällen görs stora framsteg.

© 2009–2011 THEORIKA, Theresia HolmstedtJensen, 070-731 37 65, theresia.h.jensen@home.se »
www.theorika.se, webbdesign: w w w. p r e z e n d. se »

Tillbaka till startsidan. Tillbaka till startsidan. Tillbaka till startsidan. Tillbaka till startsidan. Här informerar vi om vår verksamhet inom området KULTUR. Här informerar vi om vår verksamhet inom området KOMMUNIKATION. Här finns våra kontaktuppgifter.